12. aprill

Pitkapoiste üldkoosolek, sh juhatuse ja esimehe valimised KL majas kell 12.00.

Tegelikult algas koosolek kell 13, enne seda saime kätte päevakorra kavandi. Osalesid Ants, Rein V, Priit, Rein I, Jüri (vaatlejana), Rein T, Indrek, Vaike, Kerstin, Silja, Ivar, Jaan, Viivi, Heiki, Evi, Rannar, Udo.

Koosoleku rakendamine, kinnitatud põhikiri, uute liikmete vastuvõtmine, juhatuse kahe liikme sõnavõtud, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, töökava, Osvaldi juubel, ideekorje.