2. aprill

Vabadusvõitlejate kokkusaamine Struves.

Kohal olid Silvia, Silja, Aarne, Evald, Toivo, Jaan, Ivar, Kerstin. Arutasime: ameeriklase kiri ajaloo küsimustega, kohtumine Ilmariga Põltsamaal, küüditamise leinapäev, Olev Kasaku artikkel Parema tuleviku nimel, raamatusoovitused, maailma ajalugu, Toivo artikkel Priiuses veebr 2024, Evald Kohleri meenutused Norilski vangilaagrist.