5. märts

Tartu vabadusvõitlejate nõupidamine: üritused, sõjad maailmas, kosmos,liikmete memuaarid, pensionid välismaal, Paul Laamanni kalmistuaia puuduv nupp, eelarve, teeneterist Georgile, Vabadusristi kavaleride ja Vabadussõjas osalenute kalmude tähistamine, jpm. Osalesid: Silja, Toivo, Jaan, Ivar, Kerstin, Viivi, Raimond, Silvia, Aarne, Jaak.