1. märts

Pitkapoiste nõupidamine KL majas kell 12.00.

Üldkoosoleku kokkukutsumine, esimehe ja töövõimelise juhatuse valimine, puuduolevate aastaaruannete esitamine äriregistrile tänu Evile, mitteliikmete kaasamine meie üritusele (19. veebr Tallinn, Pitka), mõtted filmist Pitka legend televiisoris, 2024. a raharaotlus, Pitka luureretk augustis, kolm sünnipäeva. Osalesid: Indrek, Rein I, Ants, Rannar, Rein T, Ivar, Jaan, Viivi, Kerstin, Evi, Silja, Raimond, Heiki, Udo, külalistena Toivo, Priit.