13. aug Alfred Käärmanni mälestusüritus Karulas

Metsavenna punkri taastamine Karula rahvuspargis 10-13. aug 2017 Karula rahvuspargis, juhendajad Arvi Asi ja Kaido Kama. Taastatakse legendaarse metsavenna Alfred Käärmanni 1950-1951 talvel kasutatud punker Perajärve metsas Põrguorus. Ettekanded ja arutelu metsavendluse teemal ja mälestused A. Käärmannist. Karula rahvuspargi keskuses Ähujärvel esinevad Valdur Raudvassar, Martin Herem, Arnold Unt, Kaido Kama. Vestlusringis osaleb A. Käärmanni poeg Asso Kond.

Meie pühapäevane üritus algas Hauka laada külastamisega

Foto aastast 1997

Martin Heremi uurimustöö asub aadressil https://ilias.mil.ee/goto.php?target=file_29101_download&client_id=uusilias

Paremal pildil A. Käärmanni poeg Asso Kond