31. jaanuar Paju lahingu aastapäev

31. jaanuaril mälestuskogunemised ja pärgade asetamine

 • kell 8.55 Metsa tn kalmistul ja Vabadussõja ausamba juures
 • kell 9.30 Valga Jaani kiriku Põhja Poegade mälestustahvli juures
  Valga linnapea Kalev Härki sõnavõtt
  Ajalooline ülevaade Valga vabastamisest mjr Meelis Kivi
  Pärgade ja lillekimpude asetamine
 • kell 10.00 Paju monumendi juures
  Eesti Vabariigi hümn
  Paju lahingu lühikokkuvõte Olev Teder, J. Kuperjanovi Seltsi esimees
  Välijumalateenistus (KL Valgamaa maleva kaplan)
  Valga maavanema Margus Lepik sõnavõtt
  Kuperjanovi jalaväepataljoni ülema major Toomas Tõniste sõnavõtt
  Pärgade asetamine