31. jaanuar J. Kuperjanovi mälestusmärk Raadil

Tartu vabastamine kuperjanovlaste ja soomusrongide ühisel jõul andis eestlastele tagasi vabadusse, mida nad olid 700 orjaaastat turjal kandnud. Maamehe põues hõõgunud säde sündis leegiks ja plahvatas suure Vene vastu ning Kuperjanovlaste salk kasvas Tartus mõne päevaga neljakordseks – 1 200meheliseks pataljoniks. 1919. a jaanuari viimasel nädalal vabastas pataljon alad Elvast kuni Sangaste (Tsirguliina) jaamani kust liiguti edasi Valga poole. 30. jaanuaril kell 14 vallutati Valga kaitseliini olulisim tugipunkt: Paju mõis.

Sellel mõeldes ja sügavalt kummardades asetasid seltsi liikmed Kuperjanovi mälestusmärgile Raadil koos kaitseliitlastega pärjad ja mälestusküünlad.

TUHAT TÄNU, VABADUSSÕDA!