1. veebruar Viljandi raamatukogus Tallinna mnt

Toimus piirialane kõnekoosolek, algus kell 17.15. Eesti ja Venemaal sõlmitud rahulepingust 1920. aastal Tartus (Jurjevis) kõneles Rein Koch.

Maksiimilekoopiat rahulepingust sai osta kohapeal.