12. aprill

Pitkapoiste üldkoosolek, sh juhatuse ja esimehe valimised KL majas kell 12.00.

Tegelikult algas koosolek kell 13, enne seda saime kätte päevakorra kavandi. Osalesid Ants, Rein V, Priit, Rein I, Jüri (vaatlejana), Rein T, Indrek, Vaike, Kerstin, Silja, Ivar, Jaan, Viivi, Heiki, Evi, Rannar, Udo.

Koosoleku rakendamine, kinnitatud põhikiri, uute liikmete vastuvõtmine, juhatuse kahe liikme sõnavõtud, juhatuse ja revisjonikomisjoni valimine, töökava, Osvaldi juubel, ideekorje.

2. aprill

Vabadusvõitlejate kokkusaamine Struves.

Kohal olid Silvia, Silja, Aarne, Evald, Toivo, Jaan, Ivar, Kerstin. Arutasime: ameeriklase kiri ajaloo küsimustega, kohtumine Ilmariga Põltsamaal, küüditamise leinapäev, Olev Kasaku artikkel Parema tuleviku nimel, raamatusoovitused, maailma ajalugu, Toivo artikkel Priiuses veebr 2024, Evald Kohleri meenutused Norilski vangilaagrist.

25. märts

Märtsiküüditamise mälestuspäeval süüdatakse küünlad ja asetatakse pärg 
Pisarate pargis küüditatute mälestuskivi juures kell 10.

Kell 11 märtsiküüditamise mälestuspäeva tseremoonia Rukkilille monumendi juures.
Kõnelevad Tartu linnapea Urmas Klaas, Tartu Memento juhatuse liige Piret Tarto, Tartu Memento liige Tõnu Käbi ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi 12. klassi õpilane Toomas-Erik Vahtra. Mälestuspalve loeb piiskop emeritus Joel Luhamets. 

Kell 12 mälestusjumalateenistus Tartu Pauluse kirikus.

Kell 19 Tartlased süütavad küünlad küüditatute mälestuseks Tartu Raekoja platsil
Tartlastel palume kaasa võtta oma küünal ja tikud. Tartu linna poolt paigutatakse raeplatsile 250 küünalt.

KGB kongide muuseum kutsub 23. märtsil muuseumisse, kell 15 näidatakse muuseumi ajutiste näituste saalis Jüri Sillarti 1989. a märtsiküüditamist puudutavat mängufilmi ”Äratus”. Peaosades Tõnu Kark, Sulev Luik, Kaljo Kiisk, Maria Klenskaja, Ülle Kaljuste ja Väino Laes. Filmi pikkus 1 t 42 m. Sissepääsuks muuseumipilet.

ERM mälestab märtsiküüditamise 75. aastapäeva kahel järjestikkusel nädalal. 23. märtsil kell 14 toimub Hurda saalis raamatu „Sunnitud sünnimaa. Siberi laste lood“ esitlus. ERMi püsinäitusel „Kohtumised“ on lisaks valminud väljapanek, mis koondab nii küüditamise käigus kaasa võetud kui ka asumisel muretsetud ja Eestist Siberisse saadetud esemeid.

Osalesid Ivar, Rein V, Toivo.

Jüri Kuke surmast 43. aastat.

5. märts

Tartu vabadusvõitlejate nõupidamine: üritused, sõjad maailmas, kosmos,liikmete memuaarid, pensionid välismaal, Paul Laamanni kalmistuaia puuduv nupp, eelarve, teeneterist Georgile, Vabadusristi kavaleride ja Vabadussõjas osalenute kalmude tähistamine, jpm. Osalesid: Silja, Toivo, Jaan, Ivar, Kerstin, Viivi, Raimond, Silvia, Aarne, Jaak.

1. märts

Pitkapoiste nõupidamine KL majas kell 12.00.

Üldkoosoleku kokkukutsumine, esimehe ja töövõimelise juhatuse valimine, puuduolevate aastaaruannete esitamine äriregistrile tänu Evile, mitteliikmete kaasamine meie üritusele (19. veebr Tallinn, Pitka), mõtted filmist Pitka legend televiisoris, 2024. a raharaotlus, Pitka luureretk augustis, kolm sünnipäeva. Osalesid: Indrek, Rein I, Ants, Rannar, Rein T, Ivar, Jaan, Viivi, Kerstin, Evi, Silja, Raimond, Heiki, Udo, külalistena Toivo, Priit.

25. veebr

Meie hulgast lahkus 2016. aastal Harri Henn.

Harri Henn (28. aprill 1942 Tartu – 25. veebruar 2016[1]) oli Eesti poliitik, kõrgharidusega noorsootöötaja, riigikaitseõpetaja, erusõjaväelane (kapten) ja Tallinna linna munitsipaalpolitseinik.

Harri Henn oli Kaitseliidu 29. märtsil 1990 asutatud Tamme rühma aktiivne looja ja Tamme malevkonna pealik. Eesti Vabariigi Valitsuse korraldusega nr. 344-k määratud Kaitseliidu Tartu Maleva pealikuks. Esimene Tartu ja Tartumaa ühendatud malevate pealik.

Henn osales Tartu Memento algatusel toimunud Tartu Lenini ausamba teisaldamisel 23. augustil 1990 koos Kaitseliidu Tamme malevkonnaga.[2]

24. veebr

Eesti Vabariigi aastapäev.

Pidupäevasündmused algavad juba teisipäeval, mil Pauluse kirikus on kontsertaktus eakatele tartlastele. 22. veebruaril toimub ERMis kontsertaktus, kus antakse üle Tartu aukodaniku ja Tartu Tähe aunimetused.

24. veebruaril

Kell 7.30 – Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud lipuheiskamise tseremoonia Rahinge Külakatla juures.

Kell 8.15 viiakse pärjad Vabadussõjas langenute mälestusmärkidele Pauluse ja Raadi kalmistul.

Kell 9.15 algabTartu Vabadussõja mälestussamba Kalevipoeg juures vabariigi aastapäevale pühendatud Kaitseliidu Tartu maleva ja üliõpilasorganisatsioonide pidulik rivistus.

Kell 10.00 Eesti lipu austamise tseremoonia Tartu Tähetorni juures. Sissepääs kõigile tasuta.

Kell 11.00 Raekoja platsil Kaitseliidu Tartu maleva liikmete ergutamine ja uute liikmete vande andmine. Kõigile huvilistele on avatud Kaitseliidu tehnika- ja relvanäitus ning tutvuda saab ka Politsei- ja Piirivalveameti, Päästeameti ja Vanglateenistuse tehnika ja tööga.

Kell 12-13 Raekoja platsil uisurahvapidu koos folklooriklubiga Maatasa.