Autori Kerstin postitused

23. aprill Toris

Jüripäeva mälestusteenistus Eesti Sõjameeste Mälestuskirikus Toris kell 12.00, jumalateenistus, pärjapanek, supp. Veteranipäeva tervitus kantsler Kristjan Prikk, langenute mälestamine mereväekaplan Leedjärv, EELK Tori Püha Jüri koguduse esimehe tänusõnad n-ltn Jüri Kask.

30. märts

Tartu Ülikooli peahoones kell 12.00

Igakevadine Tartu Ülikoolis korraldatav konverents on pühendatud ülikooli vilistlase Jüri Kuke (1940-1981) Eesti Vabariigi taastamise eest peetud võitluse, üldisemalt ka Eesti lähiajaloo olulisemate sündmuste meenutamisele. Jüri Kukk (1940-1981) oli ülikooliga seotud 1958-1979. Eesmärgiks on mitte unustada mälestust märtervabadusvõitlejast, õppejõu panust sovetiokupatsiooni vastasesse liikumisse. Esimese aulakonverentsi korraldas Tartu Ülikooli toimkond ülikooli peahoones 27. märtsil 1997. Konverentsi avas ja võttis osa Tartu Ülikooli rektor prof Peeter Tulviste (1945-2017). Konverentse on toetanud, avasõna öelnud või teisiti osalenud Tartu Ülikooli rektorid Jaak Aaviksoo, Tõnu Lehtsaar ja Volli Kalm, prorektorid Birute Klaas ja Kristjan Haller. Konverentsidel on käsitletud Jüri Kuke jälitamise, tagakiusamise ja Venemaal hukkumise asjaolusid, kuid ka erimeelsuse ilminguid ja okupantide käsilaste korraldatud kohtulikke arveteõiendusi sovetiaja Eestis. Märtsikuu lõppu jääva traditsioonilise kokkutulekuga Tartu Ülikoolis soovitakse taas pöörata pilk meie vähe uuritud, otsekui äraunustatud lähiajaloole, eelkõige antisovetlikule vastupanuliikumisele, selles osalenute kõikvõimalikule ahistamisele. Pärast Jüri Kuke hukkumist võõrsil tegi publitsist ja režissöör Vladimir-Georg Karassev-Orgusaar (1931-2015) Vabadusraadio (Radio Free Europe / Radio Liberty) Pariisi stuudios ettepaneku hakata Jüri Kuke surma-aastapäeva 27. märtsil iga-aastaselt tähistama Langenud Vabadusvõitleja Päevana. Ettepaneku tegija sõnul oli Jüri Kuke Eesti riigi eest langemine kui kirvehoop selga. Ajaloolastest on sisukate ettekannetega esinenud Tartu Ülikooli professorid Helmut Piirimäe (1930-2017) ja Tarmo Kulmar, emeriitdotsent Henn Käärik, prof Toomas Varrak, dotsendid Olaf Mertelsmann, Pärtel Piirimäe ja Jaak Valge, vanemteadur Linnart Mäll (1938-2010), filosoofiadoktorid Peeter Kaasik, Aldo Kals jt.

https://www.uttv.ee/naita?id=28395#

1. märts

Nõupidamine kell 11.00. Kohal oli 10 inimest, sh sünnipäevalised Rein T ja Valter. Rääkisime eelnevatest üritustest: J. Pitka 147. sünniaastapäev, kaitseminister Jüri Luige vastuvõtt endises NO 99 teatrimajas Sakala 3, justiitsministri vastuvõtt loomaaia keskkonnahariduskeskuses, peaminister Jüri Ratase vastuvõtt Stenbocki majas. Tulemas on 25. märts – küüditamise leinapäev.