5. jaan

Pitkapoiste nõupidamine KL majas kell 11.00.

Alustasime kell 11.24. Tegemata aruanded, suhtlus vana ning uue raamatupidajaga, must kohver ning dokumentide kast, üleandmisakt, avaldus võimuorganitele, selle aasta võimalikud üritused, Jüri Jahnsoni sünniaastapäev, järgmise kuu nõupidamine. Kohal olid Evi, Rannar, Rein T, Raimond, Silja, Kerstin, Indrek, Viivi, Osvald, Ivar. Koosolek protokolliti kahe üritusena sest algselt polnud vajalikku kvoorumit koos.

Jüri Jahnsoni 88. sünniaastapäev.

Evy Laamann surnud 5. jaan 2021.