8. dets

Nõupidamine algusega kell 12.00 KL majas. Päevakorras: esitamata aruanded 2020, 2021, 2022, selle aasta tegevusaruanne koos kuludega, jõulukoosviibimine, uus liikmekandidaat, sünnipäev. Osalesid Viivi, Ants, Rannar, Rein T, Indrek, Raimond, Ivar, Silja, Vaike, Kerstin, Evi, Osvald, liikmekandidaat Leo. Algus 12.50. Nõupidamine protokolliti.