24. sept

Kell 12.00 Sõit Kumna mälestuskivi juurde Keila Linnavalitsuse eest

Kell 13.00 Ajalookonverents Harjumaa Muuseumis (Linnuse 9, Keila)

Jaan Bärenson Eesti kirikuelust pöördelistel 1940. aastatel
Hanno Ojalo Eesti väikesaared Teises maailmasõjas
Leho Lõhmus Nõmme sõja-aastatel
Iivi Zajedova Kuidas hinnata pagulaseestlaste panust Eesti iseseisvuse
taastamise protsessis

Kell 15.00 – 16.00 Vestlus kohvilauas

Harjumaa Muuseum
Keila Linnavalitsus

Info telefonil 678 1668