11. märts

LAHKUS MEIE ROBI. TA OLI SAJA AASTANE JA MEIE ÜHENDUSE VANIM LIIGE.

Robert-Rudolf Volk sündis Karedal 8. veebruaril 1921. aastal. Lõpetas Öötla kooli ja jätkas haridusteed Paides. 1938. aastal astus ta koos koolikaaslastega Paide Gümnaasiumist Kaitseliitu ja oli vabatahtliku riigikaitseorganisatsiooni liige kuni praeguseni. 1941. aastal lõpetas Paide Gümnaasiumi, läks sõtta, oli 1944. aasta septembris üks Pitka-poistest. Oma sõjaaegse mineviku tõttu ei lastud tal skulptoriks õppida, kuid sai selleks skulptor Anton Starkopfi käe all Tartus töötades.

ÄRASAATMINE 20. MÄRTSIL PEETRI KIRIKUST KELL 13.00