Käreveres

Milline oleks plaan, kui antaks lihtne ülesanne „teha head“? Just sellise väljakutse said lõuna prefektuuri grupijuhid tehes kogukonnas mitu heategu. Lõuna Prefekt Vallo Koppel selgitas, et traditsiooniliselt on grupijuhtide seminar sisaldanud õhtust tegevust, kus arendatakse juhtimisoskusi. „Moodustasime erinevatest rollidest meeskonnad, et nad saaksid koostööd proovida. Samas soovisime pakkuda kogukonnas lisaväärtust ning anda rahulolutunnet sooritusest. Nii tekkiski projektiülesandena mõte heategudest, kus iga meeskond pidi ise nuputama, kellele ja millise heateo nad teha sooviks,” kirjeldas Vallo. Ja lisas, et politseinikena oleme harjunud, et meie igapäevatöö ongi olla abiks ja teha head, kuid samal ajal saadakse tehtud töö eest ka tasu. „Nii püstitasime ülesande, mis võimaldaks grupijuhtidel veidi enam end panna nii abipolitseinike kui teiste vabatahtlike kingadesse ja tunnetada, milline motivatsioon ja rahulolutunne tekib head tehes ka tasuta,” sõnas Vallo. Anti Peiponen, Tarmo Säälik, Sten Mõtus ja Margus Puhm põrutasid Tartumaale, kus vajas hoolt Kärevere lahingus langenud 38. politseipataljoni ja Lääne-Harju omakaitse võitlejatele püstitatud ausammas.