2. juuli Raadil

2016. a andis Eesti Vabadusvõitlejate Liit välja mõtte, et Vabadusristi kavaleride hauad võiks tähistada vastava märgiga.

Kalmistutel ei tohi ilma omaniku loata mingeid silte hauale paigaldada ning samas keelab andmekaitseseadus ka omaniku andmeid väljastada. Seega ei ole ükski Tartu kalmistu veel neid märke saanud paigaldada.

Mina hakkasin samal aastal hooldama Julius Venti, VR II/3, kalmu ja täna paigaldasin sellele VR kavaleri märgi kuna kalmul omanik puudus.