22. juuni Toris

EESTI PEAB MEELES

Eesti eest langenute mälestamine ja tule süütamine, Eesti Reservohvitseride Kogu teeneteristide üleandmine, pärgade asetamine Vabadussõja ausamba jalamile, supp, kohv.

EROK Teeneteristi hõberist mjr Mehis Born.