6. märts

Pitkapoiste nõupidamine kell 11.00 KL majas.