3. aug Setomaal

Kuna viimase haldusreformini 2017. aastal teati setodest ja Setomaast mujal Eestis üsna vähe. Nende vald tekkis kui Põlvamaa kaks valda (Mikitamäe ja Värska) liideti Võrumaa Meremäe valla ja osa Misso vallaga. Nii loodud Setomaa vald läks Võru maakonda. Selle kontrolljooneäärse valla kui endise Petseri maakonna koostisosade halduslik staatus oli minevikus teistsugune. Vallale pandud nimi on hariv, aga sellele annab ka küsimusi esitada. Kui oleks kõlapinda leidnud kunagi pakutud Lääne-Petserimaa nimekuju, oleks õnnestunud lahendada ühe hoobiga mitu valupunkti. Iga koolilaps, rääkimata seaduskuulekast kodanikust, oleks taibanud, et kui on olemas lääne ilmakaarele viitav vald, siis kusagil peab olema ka idakaare nimega seotud maalapp . Kohe küsimus, miks need ühenimelised alad lahus on? Siit hargneb ajalooraamatut või internetipilve uurides see, et Eesti on lähiminevikus ja koguni topelt 1940. ning siis veel 1944. aastal ja hiljemgi langenud oma idanaabri agressiooni ohvriks. Teisisõnu öeldes tähendab see, et sarnaselt Gruusiale ja Ukrainale on ka meie küljest vägivaldselt ära võetud, okupeeritud ning annekteeritud kontrolljoone taga asuv Ida-Petserimaa ja kolm Narvatagust valda. Eesti mõõte arvestades on tegu hiiglaslike maa-aladega. Need kannatavad võrrelda koguni Euroopa Liidu liikme Luksemburgi Suurhertsogiriigi omaga. Erinevalt grusiinidest ja ukrainlastest, ei tihka enamus meie reakodanikest ja poliitikutest sel teemal aga iitsatadagi. Kunagise orjarahva alaväärsuskompleks annab siin end tunda, aga meil on ruumi arenemiseks ja meeleparanduseks. Tulge seda tegema sinna, kuhu teid kutsutakse! Teie reisihuvi saab tuge EV põhiseadusest ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kehtivate rahvusvaheliste lepingute registris asuvast ja tänaseni jõus olevast 1920. aastal Tartus sõlmitud Eesti-Vene rahulepingust. Mis tunne teil endal oleks, kui teie piiriäärne kodumaakond või osa sellest naaberriigile kingitaks?Just sellises olukorras on petserimaalased ja Eesti ingerimaalased ning nende järeltulijad. Olete oodatud Seto Kuningriigi päeval Petserimaa Suveülikooli telki laupäeval, 3. augustil 2019 algusega kell 12. Teekond kuningriigipäevale Tartust Võrru 70 km, sealt 31 km Obinitsa. Omakorda sealt Võmmorski suunas 3 km kaugusel Obinitsa paisjärvest edasi mäkke ja siis paremale pöörates asub Küllätüvä külas Seto Kuningriigi toimumispaik. Seekordse suveülikooli teemaks on Eesti Vabadussõja sündmused Petserimaal ja selle maakonna osa Eesti riigikaitses. Tuleb juttu ka Petserimaaga seotud Eesti Vabaduse Risti kavaleridest ja soomepoistest. Toimub ka rahakorjandus Värskasse Petserimaa Vabadussamba püstitamise toetamiseks. Telgis on saadaval Petseri maakonna laualipud. Info Osvald Sasko (tel. 56-720-542) ja Aldo Kals (tel. 56 908 945, Aldo.Kals@mail.ee) Tartu Rahu Põlistamise Seltsi liikmed ja Petserimaa Suveülikooli korraldajad.