29. märts Vastseliinas

Kagu-Eesti metsavendade mälestuspäev Vastseliinas 29. märts 2018

11.00-11.30 – Kogunemine Vastseliina rahvamajas
11.30 – Eesti Vabariigi hümn
11.35-15.00 – Ettekanded
*Metsavendade säilmete otsimine ja tuvastamine (Arnold Unt jt volitatud isikud).
*Martin Herem – Metsavennad tänapäeva sõjateoorias.
*Mari Pukkonen – Metsavendlus Kagu-Eestis arhiiviandmete põhjal.
*Valdur Raudvassar – Metsavennad, keda olen kohanud laagrites ja elus.
*Agris Sults (Läti Vabariik) – Läti ja Eesti metsavendade koostööst.
*Mauri Kiudsoo – Metsavendlusest arheoloogi pilgu läbi.
15.30-16.00 Mälestustseremoonia Vastseliina surnuaial
16.30-17.30 Mälestustseremoonia Puutlipalos
Korraldajad: Kaitseliidu Võrumaa Malev, Rõuge-Vastseliina Üksikkompanii, Naiskodukaitse Vastseliina jaoskond ja Vastseliina kirik.

Selline on rahvamaja lagi

Tõelised lihapirukad, tehtud kohaliku Konsumi koka poolt