6. okt nõupidamine

Algus kell 1100.

Rääkisime Keila-Kumna lahinguvälja külastamisest, liikmemaksudest, järgnevatest üritustest. Sünnipäevalaps on meie lippur Rein Vanja.

Novembrikuu kokkusaamine 17. nov Sodiaagis.

Pitkapoiste märgi sa kätte meie liige Ervin Pari