16. märts

Garnisonikalmistu koosolek linnavalitsuses. Arutati mälestusmärgi taastamist endisel kujul, avalik konkurss kuulutatakse välja sügisel.