20. veebruar Pitka 145. sünniaastapäev

Meie ühenduse liikmed Tallinna garnisoni kalmistul

Johan Pitka 145. sünniaastapäev Tallinnas KL Peastaabi kõrval

EESTI KRISTLIK NELIPÜHI KIRIK

Siin anti kätte auastmed ja medalid-tänukirjad